Іменні стипендії облдержадміністрації та обласної ради студентам вишів краю збільшаться

На розгляд шостої сесії облради вноситься проект рішення «Про внесення змін до Програми розвитку регіональної вищої  освіти  на 2013 – 2017 роки».
Як наголошують розробники проекту, у  зв’язку із переходом у 2017 році на нову систему призначення стипендій в Україні (рейтинговий підхід) необхідно здійснити перехід до нових розмірів виплати іменних стипендій облдержадміністрації та обласної ради студентам вищих навчальних закладів краю, що  дасть змогу привести у відповідність з іншими видами стипендій та їх кореляції.
Таким чином, зміни  стосуються підпунктів Положення про призначення іменних стипендій облдержадміністрації та обласної ради студентам вищих навчальних закладів області. У новій редакції це виглядає наступним чином: « Студентам вищих навчальних закладів І − ІІ рівнів акредитації по одній стипендії для кожного закладу у розмірі 1400,00 (одна тисяча чотириста) гривень на місяць.
Студентам вищих навчальних закладів ІІІ − ІV рівнів акредитації по одній стипендії для кожного факультету у розмірі 1800,00 (одна тисяча вісімсот) гривень на місяць».
Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету відповідно до Заходів та джерел фінансування Програми розвитку регіональної вищої освіти на 2013 − 2017  роки.
Прес-служба облради