Уряд надаватиме допомогу працівникам по частковому безробіттю на період карантину

22 квітня Кабінет Міністрів України прийняв постанову “Про затвердження розміру, порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину”.
Постановою визначено розмір допомоги по частковому безробіттю за кожну годину, на яку працівникові було скорочено тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної ставки, але не більше розміру мінімальної зарплати.
Допомога по частковому безробіттю на період карантину надаватиметься територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, працівникам у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності за зверненням роботодавця для її виплати працівникам.
Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину здійснюватиметься роботодавцем, з яким оформлено трудові відносини.
Суму допомоги по частковому безробіттю на період карантину надаватимуть роботодавцям на строк зупинення (скорочення) діяльності, а також протягом 30 календарних днів після завершення карантину.
Право на допомогу будуть мати всі працівники, з якими роботодавцем оформлено трудові відносини (крім осіб, які отримують пенсію).
Так, в порядку говориться про те, що такий роботодавець не повинен мати боргів з ЄСВ за останні 6 місяців. Також говориться, що допомога надаватиметься суб’єктам малого і середнього підприємництва (тобто на допомогу зможуть претендувати і ФОП).
Роботодавець може звернутися за отриманням коштів для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину протягом 30 календарних днів з дня зупинення (скорочення) діяльності.
Для цього слід звернутися до територіального органу за місцем реєстрації його як платника ЄСВ та подати такі документи:
• заяву у довільній формі (у якій також зазначається інформація про належність роботодавця до суб’єктів малого або середнього підприємництва, та до якої додаються копії підтверджуючих документів, завірених в установленому порядку, щодо середньої кількості працівників та доходу роботодавця за календарний рік, що передує року подання до територіального органу документів, передбачених цим пунктом);
• копію наказу, завірену в установленому порядку, із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) діяльності, виробнитва;
• відомості про працівників (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку в паспорті), у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю на період карантину;
• довідку про сплату ЄСВ за останні шість місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності, виданою ДПС.
Рішення про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину приймається територіальним органом регіонального рівня протягом трьох робочих днів з дня подання роботодавцем вищезазначених документів.
У разі прийняття рішення про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину між територіальним органом та роботодавцем протягом 3 робочих днів з дати прийняття такого рішення укладається відповідний договір.

Виплата, розмір та тривалість надання допомоги

Перерахування роботодавцю коштів для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину здійснюватиметься територіальним органом щомісяця протягом 5 робочих днів після отримання від роботодавця відомостей про осіб, щодо яких виконуються вимоги для виплати такої допомоги.
Роботодавець має виплатити кошти працівникам у строк не більше ніж 3 робочі дні після їх надходження на рахунок роботодавця за окремою платіжною відомістю для виплат допомоги по частковому безробіттю на період карантину (відомості на виплату грошей). Копія зазначеної відомості з підтвердженням перерахування коштів на рахунок працівника (відомості на виплату грошей) подається територіальному органу не пізніше 5 календарних днів після виплати працівникам допомоги.
Розмір допомоги по частковому безробіттю на період карантину визначається, виходячи з фінансових можливостей Фонду і не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом.
Допомога по частковому безробіттю на період карантину не надається працівникам, які отримують оплату часу простою, а також при освоєнні нового виробництва (продукції) відповідно до статті 113 КЗпП.

Маріанна Попп, начальник відділу взаємодії з роботодавцями Виноградівської філії ЗОЦЗ