Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я голови Виноградівської районної державної адміністрації 07.04.2016 Виноградів № 102

Про проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2016 році

Відповідно до статей 6, 27 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу” (зі змінами), Указу Президента України від 29 березня 2016 року № 122/2016 „Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2016 році”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06.04.16 №153 „Про проведення призовів громадян України на строкову військову службу у 2016 році”, з метою забезпечення призову громадян України чоловічої статі у травні (починаючи з 5 травня)-червні та у жовтні-листопаді 2016 року, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-ми річного віку і не мають права на звільнення, або відстрочку від призову на строкову військову службу:
1. Утворити районну призовну комісію (далі – комісія) у складі, згідно з додатком 1.
2. Для забезпечення безперервності в роботі комiсiї на випадок відряджень, хвороби та інших непередбачених ситуацій, створити  резервний склад комісії, згідно з додатком 2.
3.  Районній призовній комісії:
3.1. У своїй діяльності керуватися пунктом 3 статті 16 Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу”.
3.2. Довести до відома керівників установ, підприємств, організацій району, що відповідно до чинного законодавства, явці на районну призовну дільницю Виноградівського районного військового комісаріату для призову на строкову військову службу підлягають усі громадяни чоловічої статі, яким до дня  відправки  у  військові  частини  виповнилося 20 років, та старших осіб,  які не досягли 27-ми річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.             
4. Рекомендувати сільським, селищним головам спільно з керівниками підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, незалежно від форм власності і підпорядкування:
4.1. Вжити організаційних заходів щодо відкликання усіх призовників з службових відряджень та увільнення їх вiд службових обов’язків на час виконання ними військового обов’язку.
4.2. Забезпечити 100-відсоткову явку призовників за особистими повістками.
4.3. На період проведення заходів  призову відкликати з відпусток інспекторів військового обліку, увільнивши їх від виконання інших, не пов’язаних з основною роботою обов’язків.
5. Начальнику відділу охорони здоров’я державної адміністрації (Королевич Л.С.):
5.1. Утворити медичні комісії для проведення медичного огляду призовників, затвердити графіки їх роботи, укомплектувати їх досвідченими спеціалістами та необхідним обладнанням.
5.2. В період проходження медичного освідчення призовниками забезпечити присутність на призовні дільниці головних лікарів амбулаторій загальної практики сімейної медицини та завідуючих фельдшерсько-акушерських пунктів.
6.  Рекомендувати головному лікарю районної лiкарнi (Онисько Н.С.):
6.1. Забезпечити безперебійну роботу комiciї з медичного освідчення призовників, для чого увільнити лiкарiв-фахiвцiв та середній медперсонал, що залучається для цього, вiд виконання ними службових обов’язків у днi i години роботи комiciї.
6.2. Забезпечити на період роботи призовної комiciї кабінети лiкарiв-фахiвцiв на призовній дiльницi необхідним обладнанням i медінструментарієм у вiдповiдностi з вимогами наказу Міністерства оборони України                      від  14.08.2008 року № 402.
6.3. Сприяти Виноградівському районному військовому комісаріату в облаштуванні кабінетів лікарів-спеціалістів медичної комісії.
6.4. Виділити на період призовів по 50 лiжкомiсць для стаціонарного обстеження i лікування призовників, вести контроль за роботою лiкарiв-фахiвцiв, про всi випадки госпiталiзацiї призовників пiд час призову негайно повідомляти призовну комiciю.
6.5. Забезпечити медичний огляд призовників безпосередньо перед їх вiдправкою на обласний збiрний пункт лiкарями-фахiвцями: дерматовенерологом, терапевтом i стоматологом, а також проведення флюорографічного, лабораторного та інших необхідних досліджень.    
6.6. Медичний огляд  призовників розпочати :
 – за квітень-червень – з 5 квітня по 30 червня 2016 року;
 – за жовтень-листопад – з 2 вересня по 30 листопада 2016 року.
7. Рекомендувати начальнику Виноградівського відділення поліції Берегівського відділу поліції Головного управління національної поліції в Закарпатській області (Ребрей В.В.):
7.1 Вжити заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, які ухиляються від призову.
7.2. Виділити необхідну кiлькiсть працівників для забезпечення громадського порядку серед призовників та осіб, що їх супроводжують, на призовній дільниці, в днi відправок команд на обласний збірний пункт.
8. Управлінню освіти, молоді та спорту  державної адміністрації (Белень В.І.):
8.1. Розгорнути підготовчу роботу серед призовників з числа учнівської молоді, звернути особливу увагу на повне засвоєння ними комплексної програми фізичного виховання та розширення мережі спортивних секцій і гуртків.
8.2. Пiд час підготовки до призову провести спартакіаду серед призовної молоді з вiйськово-прикладних видів спорту.
9. Відділу культури державної адміністрації (Югас В.С.) розглянути можливість організації демонстрування тематичних фільмів на базі Виноградівської районної призовної дільниці протягом  квітня – червня та жовтня – листопада 2016 року.
10. Рекомендувати  сільським, селищним головам, Виноградівському районному військовому комісаріату про підсумки виконання розпорядження інформувати районну державну адміністрацію:
 – за квітень-червень – до 11 липня 2016 року;
 – за жовтень-листопад – до 19 грудня 2016 року.
11. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Голова державної адміністрації                                                          Михайло Русанюк