Виборчий процес здійснюється на засадах законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес

У відповідності до ст.11 Закону України «Про вибори народних депутатів України» виборчий процес здійснюється на засадах законності та заборони незаконного втручання  будь-кого  у цей процес.
Згідно ч. 5 ст. 3 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об’єднань у вирішення питань, що належать до повноважень Комісії, не допускається, крім випадків, передбачених законами України.
Відповідно до положень Законів України «Про вибори народних депутатів України», «Про Центральну виборчу комісію» контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів виборцями, окружними і дільничними виборчими комісіями та їх членами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями та їх посадовими особами, кандидатами у депутати, партіями, їх представниками у Центральній виборчій комісії та уповноваженими особами, довіреними особами кандидатів у депутати в одномандатних округах, офіційними спостерігачами, громадськими організаціями, здійснює Центральна виборча комісія.
Контроль за додержанням законодавства про вибори на відповідних територіях здійснюють окружні та дільничні виборчі комісії.
Відповідно до вимог ч.6 ст.108 вищезазначеного Закону рішення, дії чи бездіяльність окружної виборчої комісії, її члена може бути оскаржено до суду. Скарга щодо бездіяльності окружної виборчої комісії також може бути подана до Центральної виборчої комісії.
Згідно з положеннями ч.8 ст.111 Закону України «Про вибори народних депутатів України» якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає необхідним проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, відповідні правоохоронні органи за зверненням виборчої комісії перевіряють ці обставини та вживають відповідних заходів щодо припинення порушення законодавства у триденний строк з дня отримання звернення виборчої комісії, а якщо таке звернення отримано ними менше ніж за три дні до дня голосування, у день голосування чи в наступний за ним день, – невідкладно.
Крім того, згідно Закону всі без винятку скарги, що стосуються виборчого процесу, підлягають розгляду на засіданні відповідної виборчої комісії або судом.


Владислав Братюк,
прокурор Виноградівського району, старший радник юстиції

comments powered by HyperComments