ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2015 РІК

За 2015 рік до районного бюджету  надійшло податків та зборів (обов’язкових платежів) без врахування міжбюджетних трансфертів по  загальному та спеціальному  фондах в сумі 72 710,7 тис. грн., що на 65,7 відсотка або 28 835,9 тис. грн. більше, ніж за 2014 рік (43 874,8 тис. грн.).

Доходи  загального фонду районного бюджету виконані в  сумі  64 742,6 тис. грн., що становить 110,5 відсотків до уточненого плану та 163,2 відсотка до фактичних надходжень  попереднього року (39 669,8 тис. грн).
Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів районного  бюджету є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в доходах загального фонду становить 99,4 відсотка. За підсумками 2015 року обсяги надходжень вказаного податку становили 64 351,7 тис. грн., планові показники з врахуванням змін виконано на 110,1 відсотків, перевиконання становить 5 884,7 тис. гривень. У порівнянні з 2014 роком надходження зросли на 63,4 відсотків або на 24 963,0 тис. гривень.   

Доходи спеціального фонду виконані в сумі 7 968,1 тис. грн., що становить 102,0 відсотка до уточненого плану на рік та 189,5 відсотків надходжень попереднього року.

Найвагомішим джерелом доходів спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ (99,1 відсотків обсягу надходжень спеціального фонду). У 2015 році надходження становили 7 898,5 тис. грн. проти 4 153,5 тис. грн. за попередній рік і зросли в 1,9 разів.  

З бюджетів усіх рівнів по загальному та спеціальному фондах за відповідний період одержано субвенцій, дотацій на загальну суму 516 217,2 тис. грн. при уточненому плані 519 088,1 тис. грн. Сума трансфертів  збільшилась порівняно з  минулим роком на 79 025,0 тис. грн.

Видатки  загального та спеціального фондів  районного бюджету у 2015 році склали 580 430,8 тис. грн. при уточненому плані  599 195,6  тис. грн., виконання становить 96,9 відсотка. В порівнянні із 2014 роком  загальний обсяг видатків районного бюджету зріс на 110 566,4  тис. грн.

За основними галузями  видатки районного  бюджету у 2015 році профінансовано  на 96,5 відсотків. 

Видатки галузі ,,Освіта” виконано в сумі 183 923,9 тис. грн., їх питома вага у загальному обсязі видатків районного бюджету без трансфертів займає 31,7 відсотків. Обсяг видатків  на освіту  у порівнянні з 2014 роком зріс на 31 635,0 тис. грн.

На ,,Охорону здоров’я” видатки склали 85 409,6  тис. грн., їх питома вага у загальному обсязі видатків районного бюджету  займає 14,7 відсотка. За рахунок вищенаведених коштів проводиться фінансування районної лікарні, дільничної лікарні селища Королево, вузлової лікарні  смт. Королево ДТГО ,,Львівська залізниця”, 32 амбулаторій та 16 – ти ФАПів. По програмах, затверджених по галузі ,,Охорона здоров’я” видатки склали 1 068,3 тис. грн. В порівнянні з 2014 роком обсяг фінансування на дану галузь зріс на 19 532,7 тис. грн.

Видатки на соціальний захист населення складають – 209 545,3 тис. грн. і займають у загальному обсязі видатків 36,1 відсотка. За рахунок даних коштів фінансується територіальний центр, центр соціальної служби для молоді, фінансування яких склало відповідно 2 566,1 тис. грн. та 394,8 тис. грн.  Також з районного бюджету надається фінансова підтримка громадським та ветеранським організаціям по програмах. На дану мету виділено за рік 376,0 тис. грн. Районом отримано субвенції з державного бюджету на соціальні виплати в сумі 205 285,8 тис. грн.

На галузь ,,Культура” видатки становлять 15 894,1 тис. грн. і  займають у загальному обсязі видатків районного бюджету – 2,7 відсотка. По програмах, затверджених по галузі ,,Культура” видатки склали 42,6 тис. грн. В порівнянні з 2014 роком обсяг фінансування на дану галузь зріс на 1 091,0  тис. грн.

Видатки по фізичній культурі і спорту виконані в сумі 2 258,5 тис. грн. або профінансовано на 96,4 відсотка  до уточненого плану на рік (уточнений план – 2 342,4 тис. грн.).
У 2015 році спрямовано  вільний залишок коштів загального фонду районного бюджету на видатки у сумі 13 023,0 тис. грн.

Видатки бюджету розвитку  виконано  в сумі  7 217,4 тис. грн., або 75,6 відсотка до уточненого плану на рік (уточнений план становить 9 543,3 тис. грн.), а саме: на освітянські об’єкти  направлено кошти у сумі 5 359,1 тис. грн.; на об’єкти охорони здоров’я  у сумі 1 098,3 тис. грн.; на придбання житла для окремих категорій населення за рахунок субвенції з державного бюджету на суму 760,0 тис. грн.

Протягом 2015 року по програмі ,,Власний дім” профінансовано коштів по загальному фонду – 200,0 тис. грн, та 309,4 тис. грн. – по спеціальному фонду. Напрямок даних коштів – для надання  кредитів індивідуальним сільським забудовникам району. 2015 рік завершено  без заборгованості по захищених статтях.    
Валерія ВАРГА,
начальник фінансового управління      
*   *   *
Додатки до звіту читайте на сайті газети «Новини Виноградівщини».